Chwilarka.pl - porównywarka chwilówek online


Co to jest pożyczka pozabankowa, czyli krótko o chwilówkach

Pożyczka pozabankowa to - jak sama nazwa wskazuje - pożyczka, która jest udzielana przez podmiot inny niż bank. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa różnica pomiędzy pożyczką pozabankową a kredytem bankowym dotyczy przede wszystkim podmiotu uprawnionego do oferowania tego typu usługi. I tak:

- kredyt bankowy może być udzielany tylko przez banki; dlatego też kwestie związane z kredytami reguluje w Polsce ustawa Prawo bankowe;

- pożyczkę może udzielić każdy (bank, inna firma, osoba fizyczna); dlatego kwestie związane z pożyczkami są uregulowane w ustawie Kodeks cywilny.

Istnieją również inne formalne różnice - np. kredyt jest zawsze udzielany w formie bezgotówkowej (przelewem), przy pożyczce nie ma takiego wymogu. Umowa kredytu bankowego musi być - pod rygorem nieważności - sporządzona na piśmie, pożyczka jest ważna niezależnie od formy umowy, dlatego właśnie pożyczki pozabankowe mogą być udzielane online - czyli przez internet bez podpisywania pisemnej umowy.

W nszym serwisie koncentrujemy się na firmach udzielających pożyczki pozabankowe, nasza porównywarka skierowana jest bowiem do określonego kręgu odbiorców - tj. osób, które potrzebują bardzo szybkiej pożyczki, na krótki lub długi okres, ale zawsze szybko przyznanej i wypłaconej. Takie pozyczki w praktyce są udzielane wyłącznie przez sektor pozabankowy. Pożyczki i kredyty w bankach są dostępne zwykle pod rygorem dopełnienia różnych formalności i nie są dostępne tak łatwo i szybko, jak czasem tego potrzebujemy.

CHWILARKA.PL - porównywarka chwilówek online
Wybierz okres spłaty pożyczki:
30 dni   60 dni   Rok   2 lata   3 lata   4 lata

Czym charakteryzują się pożyczki pozabankowe? Typowe cechy takich pożyczek to:
- niewielka kwota pożyczki (kilkaset złotych, kilka tysięcy złotych, czasem nieco więcej)
- krótki lub umiarkowanie długi okres pozyczki - od 30 dni do kilku lat, jednak najpopularniejsze są chwilówki na 30 dni oraz pożyczki ratalne na 1-2 lata;
- znacznie większa łatwość otrzymania pożyczki niż w banku
- znacznie szybszy proces uzyskania pożyczki niż w banku (nawet kilkanaście minut)

Uważa się zwykle, że wadą pożyczek pozabankowych w stosunku do pożyczek i kredytów z banków jest ich wyższy koszt. Tym niemniej sytuacja ta zmienia się w ostatnich latach i niektóre firmy pozabankowe oferują już pożyczki ratalne o kosztach porównywalnych do ofert bankowych.

Pożyczki pozabankowe różnią się także między sobą - są firmy, które udzielają mniejszych i większych pożyczek, są firmy działające szybciej i nieco wolniej. Niektóre koncentrują się tylko na chwilówkach krótkoterminowych, inne na długoterminowych pożyczkach ratalnych, a jeszcze inne firmy pożyczkowe oferują zarówno pożyczki na 30 dni jak i na kilka lat.

 Najpopularniejsze chwilówki krótkoterminowe
Szybka Gotówka    Lendon    VIVUS    Net Credit    FINBO

 Najpopularniejsze pożyczki ratalne
Hapi Pożyczki    Chwilówki Wonga    MONEDO NOW    Pożyczki pozabankowe FERRATUM    Pożyczki długoterminowe ZAPLO

CHWILARKA.PL - porównywarka chwilówek online
Wybierz okres spłaty pożyczki:
30 dni   60 dni   Rok   2 lata   3 lata   4 lataO czym trzeba pamiętać, wnioskując o chwilówkę online?
Każda pożyczka, także ta dostępna łatwo i szybko online, jest prawnie wiążącym zobowiązaniem finansowym, które musi byc spłacone zgodznie z umową wraz z wszelkimi kosztami. Każdy pożyczkobiorca musi sam rozważyć, czy stać go na spłatę pożyczki - zasady odpowiedzialnego pożyczania wymagają, aby brać na siebie tylko takie kredyty, które będziemy w stanie spłacić w terminie. W przeciwnym razie grozi nam wpadnięcie w spiralę długów, czyli stan, w którym zaczniemy pożyczać pieniądze na spłatę poprzednich pożyczek - a stąd już prosta droga do prywatnego bankructwa.

Koszty pożyczki
Biorąc szybką pożyczkę przez internet możemy spotkać się z różnymi rodzajami kosztów, m.in. kosztami oprocentowania, opłatą przygotowawczą (tzw. prowizją za udzielenie pożyczki), opłatą związaną z wydłużeniem okresu spłaty chwilówki, kosztami ubezpieczeń związanych ze spłatą kredytu, opłatą rejestracyjną (zwykle 1 grosz lub 1 zł - przelew weryfikujący, potwierdzający tożsamość klienta), jak również kosztami windykacji w przypadku opóźnień w spłacie (upomnienia, monity).

Nieterminowa spłata pożyczki
Dbaj o to, aby kazdą pożyczkę lub jej ratę spłacać w terminie. Konsekwencje opóźnień w spłacie lub braku spłaty kredytu, nawet jesli jest nim mała chwilówka, mogą być poważne. Są to przede wszystkim dodatkowe koszty, często wysokie, związane z odsetkami i karami za zwłokę oraz kosztami windykacji i monitów, jak również konsekwencje prawno-formalne, np. wpis na listę dłużników lub negatywny wpis w BIK (Biuro Informacji Kredytowej), który w przyszłości może zamknąć ci drogę do zaciągania kolejnych pożyczek. Jeśli wiesz, że nie spłacisz pożyczki lub jej raty w terminie, poproś z wyprzedzeniem firmę pożyczkową o przedłużenie terminu - wprawdzie prawdopodobnie także będzie się to wiązać z dodatkowym kosztem, ale będzie to koszt niższy niż niezapowiedziane opóźnienie w spłacie.

Regulacje prawne dotyczące pożyczek i kredytów
W Polsce pożyczki pozabankowe są udzielane na podstawie umów cywilno-prawnych zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. nr 16 poz. 93, z późn. zm.). Umowy takie mogą oczywiście być zawierane przez internet. Do chwilówek pozabankowych mają także zastosowanie przepisy Ustawy o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 nr 126 poz. 715), które wymagają m.in., aby pożyczkodawca w ofercie pożyczki przedstawił specjalny formularz informacyjny, zawierający informacje o podstawowych parametrach oferowanego kredytu, w tym RRSO (rzeczywista roczna stopa oprocentowania).