Chwilarka.pl - porównywarka chwilówek online


Kto może wziąć kredyt / chwilówkę / pożyczkę gotówkową?

O kredyt gotówkowy w banku lub pożyczkę pozabankową (chwilówkę) może się starać każdy, kto spełnia warunki podstawowe stawiane przez praktycznie wszystkich pożyczkodawców - czyli posiada polskie obywatelstwo i stały adres zamieszkania w Polsce, jest osobą pełnoletnią posiadającą numer PESEL i dowód osobisty. Ponadto, do uzyskania pożyczki przez internet potrzebny jest także dostęp do internetu oraz telefon komórkowy z polskim numerem telefonu. Niezbędne jest także posiadanie konta bankowego w polskim banku - takie konto po pierwsze służy zwykle do potwierdzania tożsamości wnioskodawcy podczas aplikowania o kredyt przez internet, a po drugie na to konto wpływają środki z pożyczki.

Powyższe warunki konieczne spełnia zapewne zdecydowana większość z nas. Nie są to jednak wszystkie wymogi, jakie trzeba spełnić, bo każdy pożyczkodawca, zarówno bankowy jak i pozabankowy, indywidualnie ocenia zdolność kredytową klienta i bierze pod uwagę wiele różnych czynników wpływających na ryzyko udzielenia pożyczki.

Banki należą do instytucji najbardziej restrykcyjnie oceniających potencjalnych pożyczkodawców. Zwykle osoba wnioskująca o kredyt gotówkowy musi mieć stały dochód (z umowy o pracę, zledenia, o dzieło, działalności gospodarczej, emerytury, renty, świadczeń społecznych, itp.) oraz posiadać dobrą historię kredytową (lub przynajmniej nie posiadać złej historii w BIK), nie może też być wpisana w rejestrze dłużników jako osoba nieregulująca terminowo swoich zobowiązań. Osoby ze złą historią kredytową mogą w praktyce liczyć na pożyczkę tylko w niektórych firmach pozabankowych, które nie sprawdzają BIK (np. Lendon, Ekspres Kasa, Freezl), mogą też starać się o pożyczkę w firmach oferujących pożyczki z gwarantem, jak np. Rapida Money, tam osoba ze złą historią kredytową może wziąć kredyt, jeśli podpisze się pod nim dodatkowa osoba (żyrant), ta osoba jednak musi mieć dobrą historię kredytową, żeby mogła zostać takim poręczycielem.

CHWILARKA.PL - porównywarka chwilówek online
Wybierz okres spłaty pożyczki:
30 dni   60 dni   Rok   2 lata   3 lata   4 lata

Co do zasady, osoba nie mająca złej historii kredytowej oraz dysponująca jakimkolwiek stałym dochodem, choćby niewielkim (np. zasiłek 500 plus), powinna uzyskać chwilówkę w firmie pozabankowej, jednak wielkość stałego dochodu wpłynie na wielkość możliwej do uzyskania pożyczki. Może się więc okazać, że np. firma pozabankowa wyda pozytywną decyzję kredytową, ale zaoferuje niższą kwotę pożyczki niż wnioskowana przez klienta.

Jeśli jesteś osobą po raz pierwszy starającą się o chwilówkę, czyli małą szybką pożyczkę przez internet, i potrzebujesz pożyczki na krótki okres, np. na 30 lub 60 dni - sprawdź oferty w naszej porównywarce wybierając odpowiedni okres pożyczki - pozabankowe kredyty online na tak krótki okres często dostępne są w popluarnej promocji "pierwsza pożyczka za darmo", więc możesz liczyć na uzyskanie darmowej chwilówki.

 Najpopularniejsze chwilówki krótkoterminowe
Szybka Gotówka    Lendon    VIVUS    Net Credit    FINBO

 Najpopularniejsze pożyczki ratalne
Hapi Pożyczki    Chwilówki Wonga    MONEDO NOW    Pożyczki pozabankowe FERRATUM    Pożyczki długoterminowe ZAPLO

CHWILARKA.PL - porównywarka chwilówek online
Wybierz okres spłaty pożyczki:
30 dni   60 dni   Rok   2 lata   3 lata   4 lataO czym trzeba pamiętać, wnioskując o chwilówkę online?
Każda pożyczka, także ta dostępna łatwo i szybko online, jest prawnie wiążącym zobowiązaniem finansowym, które musi byc spłacone zgodznie z umową wraz z wszelkimi kosztami. Każdy pożyczkobiorca musi sam rozważyć, czy stać go na spłatę pożyczki - zasady odpowiedzialnego pożyczania wymagają, aby brać na siebie tylko takie kredyty, które będziemy w stanie spłacić w terminie. W przeciwnym razie grozi nam wpadnięcie w spiralę długów, czyli stan, w którym zaczniemy pożyczać pieniądze na spłatę poprzednich pożyczek - a stąd już prosta droga do prywatnego bankructwa.

Koszty pożyczki
Biorąc szybką pożyczkę przez internet możemy spotkać się z różnymi rodzajami kosztów, m.in. kosztami oprocentowania, opłatą przygotowawczą (tzw. prowizją za udzielenie pożyczki), opłatą związaną z wydłużeniem okresu spłaty chwilówki, kosztami ubezpieczeń związanych ze spłatą kredytu, opłatą rejestracyjną (zwykle 1 grosz lub 1 zł - przelew weryfikujący, potwierdzający tożsamość klienta), jak również kosztami windykacji w przypadku opóźnień w spłacie (upomnienia, monity).

Nieterminowa spłata pożyczki
Dbaj o to, aby kazdą pożyczkę lub jej ratę spłacać w terminie. Konsekwencje opóźnień w spłacie lub braku spłaty kredytu, nawet jesli jest nim mała chwilówka, mogą być poważne. Są to przede wszystkim dodatkowe koszty, często wysokie, związane z odsetkami i karami za zwłokę oraz kosztami windykacji i monitów, jak również konsekwencje prawno-formalne, np. wpis na listę dłużników lub negatywny wpis w BIK (Biuro Informacji Kredytowej), który w przyszłości może zamknąć ci drogę do zaciągania kolejnych pożyczek. Jeśli wiesz, że nie spłacisz pożyczki lub jej raty w terminie, poproś z wyprzedzeniem firmę pożyczkową o przedłużenie terminu - wprawdzie prawdopodobnie także będzie się to wiązać z dodatkowym kosztem, ale będzie to koszt niższy niż niezapowiedziane opóźnienie w spłacie.

Regulacje prawne dotyczące pożyczek i kredytów
W Polsce pożyczki pozabankowe są udzielane na podstawie umów cywilno-prawnych zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. nr 16 poz. 93, z późn. zm.). Umowy takie mogą oczywiście być zawierane przez internet. Do chwilówek pozabankowych mają także zastosowanie przepisy Ustawy o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 nr 126 poz. 715), które wymagają m.in., aby pożyczkodawca w ofercie pożyczki przedstawił specjalny formularz informacyjny, zawierający informacje o podstawowych parametrach oferowanego kredytu, w tym RRSO (rzeczywista roczna stopa oprocentowania).