Chwilarka.pl - porównywarka chwilówek online


Jak wziąć chwilówkę online - prosta procedura uzyskania pożyczki przez internet

Procedura wzięcia chwilówki jest zwykle bardzo szybka i prosta. Wchodzisz na stronę internetową firmy pożyczkowej, wybierasz kwotę i okres pożyczki klikasz przycisk z napisem "weź pożyczkę" (lub podobnym). Następnie wypełniasz formularz podając niezbędne dane - zwykle są to informacje z twojego dowodu osobistego oraz informacje o tobie, które podasz bez konieczności posiłkowania się dodatkowymi dokumentami. Następnie musisz potwierdzić swoją tożsamość za pomocą swojego konta bankowego - albo poprzez przelew weryfikacyjny 1 grosza lub 1 złotego albo poprzez specjalną aplikację stosowaną przez niektóre firmy, w której zalogujesz się jednorazowo do swojego konta bankowego upoważniając tę aplikację do jednorazowego pobrania twoich danych z konta bankowego - ta metoda często wiąże się także z pobraniem historii rachunku, dzięki czemu pożyczkodawca może łatwiej ocenić twoją zdolność kredytową - takie dane są bardziej wiarygodne i obarczone mniejszym ryzykiem niż podane przez ciebie dane w formie oświadczenia.

Następnie wystarczy już tylko czekać na decyzję kredytową oraz w przypadku gdy jest ona pozytywna - na przelew chwilówki. Czasem może się zdarzyć, zwłaszcza w przypadku pożyczek ratalnych, że decyzja jest pozytywna, ale oferta pożyczki odbiega od standardowej oferty, o którą wnioskowałeś (np. rata jest nieco wyższa) - wtedy musisz dodatkowo zaakceptować taką nową ofertę, możesz też z niej nie skorzystać.

CHWILARKA.PL - porównywarka chwilówek online
Wybierz okres spłaty pożyczki:
30 dni   60 dni   Rok   2 lata   3 lata   4 lata

Oczywiście aby dostać pożyczkę, trzeba spełnić różne warunki stawiane klientom. W zdecydowanej większości przypadków nie potrzebujesz żadnych zaświadczeń o dochodach i jedynym dokumentem, jaki będzie potrzebny w celu uzyskania szybkiej pożyczki przez internet będzie twój dowód osobisty. Wszystkie inne dane podasz w formie oświadczenia, także informacje o twoim dochodzie i jego źródle. Firma pożyczkowa, która zna nasze podstawowe dane (imię i nazwisko, nr dowodu, nr PESEL, adres zameldowania) co do zasady ma wszelkie dane potrzebne do zawarcia umowy i skutecznego egzekwowania od nas spłaty pożyczki w przyszłości. Może też przed podjęciem decyzji sprawdzić klienta w bazach BIK lub bazach dłużników, jeśli dana firma podejmuje takie sprawdzenia przed udzieleniem chwilówki.

Większość firm pożyczkowyhc określa przedział wieku, w którym powinien być klient, aby kwalifikować się do wzięcia pożyczki. Oznacza to, że sam fakt pełnoletniości często nie wystarczy - dolne granice wieku to zwykle 20-24 lata. Tym niemniej, są pożyczkodawcy, którzy oferują pożyczki od 18 lat. Ponadto, część firm określa również górny limit dopuszczalnego wieku klienta (zwykle 65-80 lat).

Jeśli spełniłeś warunki, złożyłeś wniosek i dostałes pozytywną decyzję, przelew pożyczki wpłynie na twoje konto bankowe. Kiedy to nastąpi - to zależy od tego, czy firma wykonuje zwykły przelew Elixir (wtedy poczekasz na sesję bankową) czy stosuje system szybkich przelewów. Może się też zdarzyć, że zwykły przelew otrzymasz od razu, ale tylko wtedy, gdy masz konto w tym samym banku co firma pożyczkowa. Są firmy działające tylko w dni powszednie, są też takie, które wypłacają pożyczki w sobotę i niedzielę. Są nawet pożyczkodawcy, u których dostępna jest pożyczka nie tylko w dzień, ale także pożyczka w nocy 24h na dobę. Jak widać pożyczkodawcy wychodzą naprzeciw różnym potrzebom swoich klientów i często sa gotowe wypłacić chwilówkę o każdej porze dnia i nocy.

 Najpopularniejsze chwilówki krótkoterminowe
Szybka Gotówka    Lendon    VIVUS    Net Credit    FINBO

 Najpopularniejsze pożyczki ratalne
Hapi Pożyczki    Chwilówki Wonga    MONEDO NOW    Pożyczki pozabankowe FERRATUM    Pożyczki długoterminowe ZAPLO

CHWILARKA.PL - porównywarka chwilówek online
Wybierz okres spłaty pożyczki:
30 dni   60 dni   Rok   2 lata   3 lata   4 lataO czym trzeba pamiętać, wnioskując o chwilówkę online?
Każda pożyczka, także ta dostępna łatwo i szybko online, jest prawnie wiążącym zobowiązaniem finansowym, które musi byc spłacone zgodznie z umową wraz z wszelkimi kosztami. Każdy pożyczkobiorca musi sam rozważyć, czy stać go na spłatę pożyczki - zasady odpowiedzialnego pożyczania wymagają, aby brać na siebie tylko takie kredyty, które będziemy w stanie spłacić w terminie. W przeciwnym razie grozi nam wpadnięcie w spiralę długów, czyli stan, w którym zaczniemy pożyczać pieniądze na spłatę poprzednich pożyczek - a stąd już prosta droga do prywatnego bankructwa.

Koszty pożyczki
Biorąc szybką pożyczkę przez internet możemy spotkać się z różnymi rodzajami kosztów, m.in. kosztami oprocentowania, opłatą przygotowawczą (tzw. prowizją za udzielenie pożyczki), opłatą związaną z wydłużeniem okresu spłaty chwilówki, kosztami ubezpieczeń związanych ze spłatą kredytu, opłatą rejestracyjną (zwykle 1 grosz lub 1 zł - przelew weryfikujący, potwierdzający tożsamość klienta), jak również kosztami windykacji w przypadku opóźnień w spłacie (upomnienia, monity).

Nieterminowa spłata pożyczki
Dbaj o to, aby kazdą pożyczkę lub jej ratę spłacać w terminie. Konsekwencje opóźnień w spłacie lub braku spłaty kredytu, nawet jesli jest nim mała chwilówka, mogą być poważne. Są to przede wszystkim dodatkowe koszty, często wysokie, związane z odsetkami i karami za zwłokę oraz kosztami windykacji i monitów, jak również konsekwencje prawno-formalne, np. wpis na listę dłużników lub negatywny wpis w BIK (Biuro Informacji Kredytowej), który w przyszłości może zamknąć ci drogę do zaciągania kolejnych pożyczek. Jeśli wiesz, że nie spłacisz pożyczki lub jej raty w terminie, poproś z wyprzedzeniem firmę pożyczkową o przedłużenie terminu - wprawdzie prawdopodobnie także będzie się to wiązać z dodatkowym kosztem, ale będzie to koszt niższy niż niezapowiedziane opóźnienie w spłacie.

Regulacje prawne dotyczące pożyczek i kredytów
W Polsce pożyczki pozabankowe są udzielane na podstawie umów cywilno-prawnych zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. nr 16 poz. 93, z późn. zm.). Umowy takie mogą oczywiście być zawierane przez internet. Do chwilówek pozabankowych mają także zastosowanie przepisy Ustawy o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 nr 126 poz. 715), które wymagają m.in., aby pożyczkodawca w ofercie pożyczki przedstawił specjalny formularz informacyjny, zawierający informacje o podstawowych parametrach oferowanego kredytu, w tym RRSO (rzeczywista roczna stopa oprocentowania).